Αρχική

“If you are confident that 95% of the time you are doing the right thing, then you are way ahead of the game”

M. Pagano


Η Μονάδα Τεκμηριωμένης Ιατρικής & Κλινικής Έρευνας ιδρύθηκε το 2012 (Αρ. Απόφασης Α7756/12.06.2012). Η Μονάδα λειτουργεί ως τμήμα της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1067/27.03.2020) και εδρεύει στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη με περίπου 72.000 φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο ονομάστηκε προς τιμή του Έλληνα φιλόσοφου και επιστήμονα Αριστοτέλη, ο οποίος γεννήθηκε στα Αρχαία Στάγειρα, κοντά στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται η σύγχρονη Θεσσαλονίκη.

Το όραμά μας

Η Μονάδα Τεκμηριωμένης Ιατρικής & Κλινικής Έρευνας προάγει την αριστεία σε όλους του τομείς της ιατρικής έρευνας και συγκεντρώνει ένα πλήθος επιστημόνων υγείας με διαφορετικό υπόβαθρο. Η ομάδα μας διαπνέεται από την κοινή πεποίθηση ότι η έγκυρη ιατρική έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη ορθών αποφάσεων που αφορούν τη φροντίδα υγείας των ασθενών. Όλα τα μέλη της ομάδας μας διαθέτουν ισχυρό υπόβαθρο στη μεθοδολογία της έρευνας και εκπονούν διάφορα ερευνητικά έργα σε συνεργασία με εγχώριους και ξένους φορείς, με έμφαση στη Σύνθεση Ερευνητικών Δεδομένων και τον Σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Κλινικών Δοκιμών.

Η κοινή μας προσπάθεια διαρθρώνεται σε πολλαπλά επίπεδα και περιλαμβάνει:

  • Την παραγωγή εμπεριστατωμένων ερευνητικών συνόψεων ώστε ιατροί και ασθενείς να λαμβάνουν μαζί τις κατάλληλες κλινικές αποφάσεις, οι οποίες θα ελαχιστοποιούν τόσο το φορτίο στην καθημερινότητα των ασθενών όσο και στα συστήματα υγείας.
  • Την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας ώστε να εφαρμόζουν σωστά τα πορίσματα της ιατρικής έρευνας για τη βελτίωση της φροντίδας υγείας των ασθενών.
  • Τη διαμόρφωση ενός θύλακα ταλαντούχων επιστημόνων που θα προσπαθήσουν να επαναπροσδιορίσουν τις προδιαγραφές για τη διεξαγωγή κλινικής έρευνας στην Ελλάδα.