Κλινική Έρευνα

clinical_researchΙσχυρή μας πεποίθηση είναι ότι μόνο η υψηλής ποιότητας κλινική έρευνα μπορεί να συμβάλλει στη λήψη κατάλληλων θεραπευτικών και διαγνωστικών αποφάσεων. Η μεγάλη εμπειρία μας στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αποτελούν κλειδιά για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ερευνητικής προσπάθειας. Παραμένουμε στενά προσηλωμένοι στη διαφάνεια σε ότι αφορά τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών μας αποτελεσμάτων.

­

Επιλεγμένες κλινικές δοκιμές που αναπτύχθηκαν από το προσωπικό της μονάδας:


Ασθενοκεντρική θεραπεία για την ολιστική προσέγγιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Πρόγραμμα PACT του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Μελέτη του Διαβήτη (EFSD) με τη χρηματοδότηση της AstraZeneca

Σκοπός του τριετούς αυτού προγράμματος που ξεκίνησε το 2017 είναι η αναγνώριση των σημαντικότερων εκβάσεων και των αντίστοιχων διαθέσιμων στοιχείων στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός πρωτότυπου βοηθήματος λήψης αποφάσεων που θα υποστηρίξει την ολιστική προσέγγιση του νοσήματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει (1) το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου μέσω του οποίου θα συλλεχθούν οι απόψεις των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις σημαντικότερες εκβάσεις στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, (2) τη συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας και τη σύνθεση των διαθέσιμων στοιχείων για τις παραπάνω εκβάσεις σε μία μετα-ανάλυση δικτύου θεραπευτικών παρεμβάσεων (network meta-analysis), (3) την ανάπτυξη ενός βοηθήματος λήψης θεραπευτικών αποφάσεων βάσει των ευρημάτων της σύνθεσης των ερευνητικών δεδομένων και τέλος (4) την εφαρμογή του βοηθήματος λήψης αποφάσεων.


Από κοινού λήψη θεραπευτικών αποφάσεων για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην Ελλάδα με χρήση του Βοηθήματος Λήψης Θεραπευτικών αποφάσεων για την αντιδιαβητική αγωγή

Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Μελέτη του Διαβήτη (EFSD) | Σε συνεργασία με τη Knowledge and Evaluation Research Unit, Mayo Clinic

Αυτή η πολυκεντρική κλινική δοκιμή με τυχαιοποίηση κατά θυλάκους (αναγνωριστικό ClinicalTrials.gov: NCT01861756) ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2014 στρατολογώντας 204 ασθενείς σε εννέα μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα. Επιλέξιμοι ήταν ασθενείς που έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για τους οποίους απαιτούνταν εντατικοποίηση της θεραπείας. Οι μονάδες υγείας εξομοιώθηκαν ως προς το κλινικό περιβάλλον (αστικό ή αγροτικό) και το επίπεδο παροχής φροντίδας υγείας (πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο), και κατανεμήθηκαν τυχαία ώστε να παρέχουν πληροφορίες για τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς με χρήση του Βοηθήματος Λήψης Θεραπευτικών αποφάσεων για την αντιδιαβητική αγωγή με κάρτες ή σύμφωνα με τη συνήθη κλινική πρακτική.

Ομάδα μελέτης: Σ. Αλεξιάδης, Μ. Μπενρουμπή, Θ, Χατζηαδαμίδου, Ε. Γιαννακόπουλος, Σ. Ηρακλειανού, Κ. Καζάκος, Η. Μυγδάλης, Ε. Πάγκαλος, Δ. Παπάζογλου, Ν. Τεντολούρης


Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της επίδρασης της λιραγλουτίδης στην αρτηριακή πίεση υπερτασικών ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Κλινική δοκιμή που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του ερευνητή | Mε τη χρηματοδότηση της Novo Nordisk

Η αρτηριακή υπέρταση είναι μία συχνή πάθηση που επιπλέκει την πλειονότητα των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Αυτή η πολυκεντρική κλινική δοκιμή που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του ερευνητή (αριθμός EUdraCT: 2013-002348-99) θα διερευνήσει την επίδραση της λιραγλουτίδης, ενός μακράς δράσης GLP-1 αναλόγου, στην αρτηριακή πίεση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και προϋπέρταση ή αρτηριακή υπέρταση σταδίου 1. Στη μελέτη θα χρησιμοποιηθεί 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης.  Στην κλινική δοκιμή έχει επίσης ενσωματωθεί και μία μηχανιστική μελέτη η οποία αναμένεται να διαλευκάνει την επίδραση της λιραγλουτίδης στο χειρισμό του νατρίου από τους νεφρούς. Η έναρξη της μελέτης έγινε το Νοέμβριο του 2014 μετά τη θετική γνωμοδότηση τόσο από τα Επιστημονικά Συμβούλια των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων όσο και από την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017.

Ομάδα μελέτης: Ι. Αβραμίδης, Ε. Αγγελούδη, Ε. Αθανασιάδου, Ε. Αθανασοπούλου, Α. Μπένης, Γ. Δημητριάδης, Ε. Φραντζέσκος, Ι. Ιωαννίδης, Κ. Καζάκος, Α. Κατσούλα, Κ. Κίτσιος, Κ. Κώτσα, Β. Λαμπαδιάρη, Κ. Μπαλαμπάνης, Α. Μπαργιώτα, Ε. Μπάρμπα, Ε. Πάγκαλος, Α. Ράπτης, Ε. Σιάμη, Ν. Τεντολούρης, Δ. Τσάλτα

Η πλατφόρμα REDCap™ είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται για τη συλλογή κλινικών δεδομένων για μη εμπορικούς σκοπούς.

Αν είστε πιστοποιημένος χρήστης, πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο για να συνδεθείτε στους εξυπηρετητές μας. Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο REDCap, παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα, υπογράψτε τη σύμβαση τελικού χρήστη και στείλτε και τις δύο με e-mail στη διεύθυνση cebm@auth.gr (απαραίτητη η κατοχή ιδρυματικού λογαριασμού της μορφής @auth.gr).

redcap­