Κωνσταντίνος Μαλανδρής, MD

Malandris

Μεταπτυχιακός φοιτητής

Email: kostas_malandris@yahoo.gr

 

Ο Κωνσταντίνος Μαλανδρής αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2017. Τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους εισήχθη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  «Medical Research Methodology» ενώ παράλληλα ξεκίνησε να εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στην Μονάδα Τεκμηριωμένης Ιατρικής & Κλινικής Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχοντας παρακολουθήσει μια σειρά μαθημάτων σχετικά με την σύνθεση ιατρικών δεδομένων (Metaanalysis for evidence synthesis, Luxembourg Institute of Health, Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Johns Hopkins University, Understanding Clinical Research, University of Cape Town) τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διεξαγωγή συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων.