Θωμάς Καραγιάννης, MD MSc PhD

karagian

 

 

 

Ειδικός Παθολόγος, Μεταδιδακτορικός ερενητής

E-mail: tkaragian@auth.gr

Ο Δρ. Θωμάς Καραγιάννης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτοχος Πτυχίου Ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας στη Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το 2010 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κλινική Ερευνητική Μεθοδολογία με βαθμό Άριστα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και το 2016 απέκτησε δεύτερο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με εξειδίκευση στη Διεθνή Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (International Health Technology Assessment) από το Πανεπιστήμιο του Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με Άριστα με διάκριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Μονάδα Τεκμηριωμένης Ιατρικής και Κλινικής Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συντονίζοντας ένα τριετές πρόγραμμα «Patient-centred treatment to support a holistic approach towards type 2 diabetes», το οποίο ξεκίνησε το 2017 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Μελέτη του Διαβήτη (EFSD).

Ο Δρ. Θωμάς Καραγιάννης έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχει διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στην Ιατρικής Βασισμένης στην Τεκμηρίωση. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σύνθεση γνώσεων (συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις), αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας και κλινικές αποφάσεις λήψης αποφάσεων στην ιατρική και τον σακχαρώδη διαβήτη.

Λίστα δημοσιεύσεων από το PubMed